Gelijke kansen voor iedereen

Inkomen - Werk - Sociale zekerheid - Openbare diensten Anoniem

Ik kom uit het buitenland. Ik heb Nederlands geleerd en me de Belgische cultuur eigen gemaakt. Ik zou graag evenveel kansen krijgen. 

Ons antwoord

Solidariteit tussen mensen en respect voor ieders waardigheid zijn voor ons basisbeginselen. Kleur, religie, geaardheid … mogen geen rol spelen. Sommigen willen ons doen geloven dat discriminatie tot het verleden behoort. Of dat het maar een detail is. Dat is nonsens. Racisme en discriminatie bestaan. En wie eronder lijdt, komt met een achterstand op de arbeidsmarkt, of in het onderwijs …

een kwaliteitsvolle werkgelegenheid is één van de beste manieren om alle mensen – met elk zijn verschillende achtergrond – voldoende kansen te geven. Het ABVV pleit bijvoorbeeld voor arbeidsherverdeling via collectieve arbeidsduurvermindering. Als we met z’n allen iets minder lang werken, dan zijn er meer banen beschikbaar voor anderen die vandaag werkzoekend zijn.

Onze overheid moet weer meer investeren in onderwijs. Bijna kosteloos onderwijs voor iedereen maakt dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Leerkrachten verdienen respect en een correcte, goeie verloning, want zij zetten zich dagelijks in voor onze jeugd en hun toekomst.

Daarnaast moeten we blijven eisen dat de overheid de strijd tegen alle vormen van discriminatie effectief opvoert. Dit kan onder meer door mystery calls bij werkgevers, als blijkt dat die het niet zo nauw nemen met de antidiscriminatiewetten. Worden er inbreuken vastgesteld, dan moet een sanctie volgen. Want laat ons niet vergeten: discriminatie is strafbaar volgens de wet.

Als we ons met z’n allen blijven uitspreken tegen maatschappelijk onrecht en voluit gaan voor gelijke kansen, dan zijn we ervan overtuigd dat dat ooit werkelijkheid wordt.