Onze alternatieven

Iedereen heeft recht op betaalbare dienstverlening

Openbare diensten

Bussen en treinen brengen je waar je wilt, gemeente- of stadskantoren helpen je bij vragen, scholen geven kinderen een gelijke start … De overheden spelen een cruciale rol in onze samenleving. Daarom vragen we aan de regeringen om een robuust investeringsplan op te stellen. Via investeringen in diensten en het personeel, blijven we zeker van goed werkende, betaalbare en toegankelijke openbare diensten voor iedereen.