Onze alternatieven

Alle inkomens gelijk belast

Fiscaliteit

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom stellen we voor dat alle inkomens worden belast, een euro is een euro. Zo moeten huuropbrengsten en meerwaarden bij de verkoop van aandelen en onroerende goederen, belast worden. En we willen naast een meerwaardebelasting, ook een solidaire belasting op de grote vermogens.

Ook dit vragen we:

  • Belasting op financiële transacties in Europa
  • Transparantie bij managementvennootschappen, want bedrijven mogen de belastingdans niet ontspringen.
  • Belastingen op winst voor álle bedrijven – stop de gunstregimes!
  • Terugbetaling van onterecht toegekende belastingvoordelen. Daarmee richten we onze pijlen op de excess profit rulings, de internationale winsten waarop Belgische vestigingen van multinationals in ons land geen belastingen betalen.