Onze alternatieven

Pleidooi voor meer kwali-tijd en korter werken

Werk

Flexi-jobs, langere werkdagen, hogere werkdruk … Hoe lang houden we dat nog vol? Werkbaar werk betekent voor ons: korter werken. Zo combineer jij vlotter werk en privé, maken we een einde aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en komen meer mensen aan de bak. Hoe we dat organiseren, overleggen we graag met de werkgevers. We schuiven alvast de werkweek van 4 dagen naar voren. Omdat het voordeel voor werknemers dan het grootst is. Om de collectieve arbeidsduurvermindering te financieren, vragen we de regering om de kortingen in de werkgeversbijdragen afhankelijk te maken van arbeidsduurvermindering met loonbehoud en met compenserende aanwervingen.